Maja Blauw logo

Een van mijn allerleukste marketingopdrachten was mijn tijd bij B2B vermogensbeheerder TKP Investments. Toen ik aantrad in 2016 was mijn opdracht om de marketingcommunicatie flink te verbeteren en structureel goed neer te zetten. De organisatie had daar grote behoefte aan na jarenlang werken met freelancers. Voor mij een perfect moment om aan de slag te gaan: het draagvlak was groot en de manager van de overkoepelende afdeling bleek een perfecte sparringspartner.

Het was een geweldige tijd. Ook ingewikkeld en druk, maar vooral succesvol en leuk. In de eerste maanden lag mijn focus op diagnose zodat ik daarna een plan kon opstellen. Er volgde veel gesprekken over het bedrijf, de producten, de markt, de klanten, de stand van zaken qua marketing, wie deed tot nu toe wat. Na twee maanden had ik mijn voorlopige strategisch marketingcommunicatieplan gereed. De stip op de horizon was duidelijk en ik kreeg een akkoord van de directie.

Strategisch marketingplan met daaronder praktische deelplannen
Om tot een geintegreerde marketingaanpak te komen, met duidelijke prioriteiten, schreef ik een overkoepelend strategisch plan met daaronder de deelplannen per marketingactiviteit. In het overkoepelende plan stond alle kerninformatie: bedrijfsdoelstellingen, marktsegmenten, marketingfocus, budgetten, planning. Dit document vormde de rode draad voor de daaronder liggende deelplannen. Het zorgde ook voor flexibileit: veranderde er iets in het overkoepelende plan, dan werkte dat automatisch door naar de onderliggende deelplannen.

Na 12 maanden waren er praktische deelplannen voor de belangrijkste marketingmiddelen: de corporate website, de externe nieuwsbrief, PR, presentaties, events, social media, intranet. Ieder deelplan beschreef de meerwaarde ervan, het proces en de gewenste output. Er zijn zeker ook activiteiten en projecten stopgezet omdat er onvoldoende meerwaarde in zat.

Richtlijnen opstellen
Naast Deelplannen voor de marketingmiddelen, heb ik richtlijnen opgesteld. Het Crisiscommunicatieplan is zeer grondig herzien, er is een Schrijfwijzer opgesteld, een Awards-richtlijn en een Sponsorship-richtlijn.

Fotografie, beeld, huisstijlhandboek
Dat eerste jaar is het huisstijlhandboek aangemaakt met daarin de nieuwe grafiekkleuren (zeer belangrijk binnen vermogensbeheer), richtlijnen voor stockfoto-gebruik en het maken van zeer veel eigen foto’s met medewerkers om alle uitingen persoonlijker te maken.

CFA Investment Foundations
Om de toen nog onbekende wereld van vermogensbeheer beter te begrijpen, heb ik de opleiding CFA Investment Foundations gevolgd. Dat was behoorlijk pittig, maar bleek heel nuttig.

Voor mijn manier van werken en het doorvoeren van flinke structurele verbeteringen, ontving ik de maximale score van een 5 als eindbeoordeling. Lees hier meer over het traject van het neerzetten van de nieuwe corporate website.